Harman Arpa Tohumu (2 Sıralı)

Harman Arpa Tohumu (2 Sıralı)
Başakları 2 sıralı olup uzun ve eğik bir görünüm arz eder. Bitki boyu orta 80-85 cm'dir. Danesi iri olup açık sarı renkte ve homojen ve iri yapıdadır. Kışlık bir çeşit olup soğuklara dayanıklılığı iyidir. Kardeşlenme kapasitesi yüksek olup verim potansiyeli yüksektir. Bitki boyu orta uzunlukta, sap yapısı kuvvetli ve elastiki olduğundan yatmaya karşı dayanıklıdır. Kullanılacak tohumluk miktarı m2'ye 450-500 dane (18-20 kg/da), uygulanacak gübre miktarı 12-15 kg/da saf azot olacak şekilde yapılmalıdır. Külleme ve pas hastalıklarına karşı toleranslıdır. Ayrıca yaygın olarak görülen arpa yaprak hastalıklarına (Yaprak leke ve yaprak çizgili leke) karşı da toleranslıdır. Kalite yüksek olup, yemlik değeri iyidir. Başaktaki dane irilikleri nispeten homojen bir yapıdadır. Bin dane ağırlığı 37-41 gr, hektolitre ağırlığı 64-70 kg'dır. Protein oranı % 10-13'dir. 2,5-2,8 mm elek analizi değerleri hektolitre ağırlığı 64-70 kg'dır. Protein oranı % 10-13'dir. 2,5-2,8 mm elek analizi değerleri % 64-70 arasında yer almaktadır.