Yüksel Buğday Tohumu


Yüksel Buğday Tohumu
Beyaz başaklı, kılçıklı başakları orta uzun olup eğik görünümdedir. Bitki boyu 78-100 cm'dir. Tanesi kırmızı, sert, yarı-sert yapıda olup orta iriliktedir. Kışlık bir çeşit olup soğuklara dayanıklılığı çok iyidir. Özellikle taban arazilerde yatmaya dayanıklılığı çok iyidir. Kardeşlenme kapasitesi iyi olup verim potansiyeli çok yüksektir. Tescil denemesi ortalama verimi 807,7kg/da. (698-931 kg/da Tescil denemeleri). Kullanılacak tohumluk miktarı m2'ye 500-550 dane arasında olmalıdır. Küllemeye toleranslı, kahverengi pas ve sarı pasa mutlak dayanıklıdır. Septoriya yaprak leke hastalığına yüksek düzeyde toleranslıdır. Arpa sarı cücelik virüsüne en toleranslı çeşittir. Ekmeklik kalitesi iyidir. Bin tane ağırlığı 35,2-42,8 gr, hektolitre ağırlığı 73,1-80,9 kg, protein oranı % 12,3-14,3, su absorbsiyonu % 56,5-60,9, yumuşama derecesi 63,3, un verimi % 67,1-72,5 ve sedimantasyon miktarı 41-57ml., gluten oranı % 36,6, gluten indeksi % 96,7, alveograf enerji 111-199 arasındadır.