Saban Buğday Tohumu


SABAN BUĞDAY TOHUMU

Beyaz başaklı, kılçıklı başakları orta uzun olup eğik görünümdedir.
Bitki boyu 70-95 cm arasındadır.
Tanesi kırmızı, sert, yarı-sert yapıda olup orta iriliktedir. Kışlık bir çeşit olup soğuklara dayanıklılığı çok iyidir. Özellikle taban arazilerde yatmaya dayanıklılığı çok iyidir. Kardeşlenme kapasitesi iyi olup verim potansiyeli çok yüksektir. Tescil denemesi ortalama verimi 832 kg/da. (645-1056kg/da Tescil denemeleri). Kullanılacak tohumluk miktarı m2'ye 450-550 dane (18-20 kg/da) arasında olmalıdır. Küllemeye toleranlı, kahverengi pasa orta hassastır. Yatmaya dayanıklıdır. Ekmeklik kalitesi iyidir. Bin tane ağırlığı 38-45 gr, hektolitre ağırlığı 73-83 kg, protein oranı % 12-16, gluten oranı % 30-46, gluten indeksi % 72-91, su absorbsiyonu % 58-63, alveograf enerji 106-178, yumuşama derecesi % 240-120, un verimi % 71-74 ve sedimantasyon miktarı 28-54 ml'dir.